Literárna kaviareň Viola

Statočný cínový vojačik

IMG_2370

24. novembra o 16:00

Statočný cínový vojačik je interaktívna hudobno-dramatická rozprávka, ktorá spracúva klasický príbeh statočného cínového vojačika od H. CH. Andersena zhudobnený slovenským skladateľom Jurajom Hatrikom. V rozprávke zohráva dôležitú úlohu práve živý klavír, ktorý spoluvytvára atmosféru. Deti sa učia nové piesne, stanú sa hercami, aktérmi deja, tancujú, pomáhajú dvom šašom riešiť záhadu a nie len to! Budú aj zachraňovať! Koho? To sa dozviete na predstavení.

VSTUPNÉ 3 €

Vstupenky si môžete zakúpiť priamo v Literárnej kaviarni VIOLA alebo rezervovať na info@literarnakaviaren.sk / 0905 688 665 (t.č. je aktívne v čase otváracích hodín kaviarne) Platnosť rezervácie vstupeniek končí 24 hodín pred konaním podujatia. Ak rezervované vstupenky nebudú vyzdvihnuté v tejto lehote, budú zaradené do predaja.

Jeseň 2018

ponuka pre školy

STATOČNÝ CÍNOVÝ VOJAČIK

spevohra na motívy rozprávky H.Ch. Andersena

Ide o interaktívny typ divadla, v ktorom zohráva hudba dôležitú úlohu. Neslúži ako doplnková zložka, ale ako ťažisková. Hudobný skladateľ Juraj Hatrík ňou s pedagogickým taktom a umeleckým majstrovskom vyjadruje typológiu postáv a dramatickosť situácií. Vzniká tak nová, pre deti príťažlivá podoba príbehu. Navyše, dostávajú v rámci predstavenia možnosť aktívne sa zapojiť do hry. Učia sa pesničky, hrajú role, spoluvytvárajú príbeh. Participácia detského publika je založená na spoločnom muzicírovaní prostredníctvom spevu, rytmizácie, pohybu. Záverečné teoretické zhrnutie hudobných javov, s ktorými sa v príbehu pracuje, je umiestnené v pracovnom liste pre každého žiaka. Zážitok z hry je tak spojený s poznaním elementárnych hudobných zákonitostí. Predstavenie je určené žiakom mladšieho školského veku.

Autor hudby: prof. Juraj Hatrík

Hudobné naštudovanie: doc. Mgr. Tatiana Pirníková, PhD.

Účinkujú: Mgr.art. Anna Kovaľová, Mgr.art. Petra Čorňáková, Mgr. Dorota Prištiaková

Klavírny sprievod: Tatiana Pirníková

Čas trvania: 60 min

Maximálny počet účastníkov: 60 (klub), 100 (divadlo)

Vstupné: 3 EUR (možnosť platby kultúrnymi poukazmi)

 

TVÁRE HUDBY

Hudobný program je zameraný na poznávanie gestickej stránky hudby. Je určený žiakom 2. stupňa ZŠ. (5. – 9. ročník). Ide o pútavé zoznamovanie sa so základnými výrazových znakmi hudobnej reči. Žiaci sú bezprostredne vťahovaní do dialógu prostredníctvom elementárneho muzicírovania (hra na cudzokrajných nástrojoch), počúvania hudby. Využívané sú hudobné ukážky vybraných skladieb, ktorých úryvky sú interpretované naživo – klavír, spev a zároveň znie reprodukovaná hudba, spojená s premietaním. V programe sú využívané i divadelné postupy.

Čas trvania: 60 min

Maximálny počet účastníkov: 60 (klub), 100 (divadlo)

Vstupné: 3 EUR (možnosť platby kultúrnymi poukazmi)

Cesty k hudbe

cestynatlac-page-001

S radosťou dávame do pozornosti všetkým priateľom a priaznivcom VIOLY, že v najbližších
týždňoch a mesiacoch ponúkneme mnoho podnetov pre rozšírenie Vašich hudobných
obzorov. Prinášame nové CESTY K HUDBE, projekt zložený z cyklických programov, ktoré
budú zamerané na poznávanie hudobnej histórie a interpretačného umenia. Uskutočňujeme ho
vďaka finančnému príspevku Fondu na podporu umenia. Príďte a pozvite svojich priateľov,
blízkych a známych na koncerty súčasnej či históriou preverenej hudby od baroka po 20.
storočie, na moderované večery so súčasnými hudobnými skladateľmi či spomienkové večery
na skladateľské osobnosti hudobnej scény.
Pripravujeme pre Vás:
4 koncerty súčasnej, prevažne experimentálnej hudby v rámci 2. ročníka cyklu Sólo – duo –
trio,
4 moderované večery cyklu O hudbe s jej tvorcami so súčasnými skladateľmi, spojené
s prezentáciou ich tvorby,
2 portréty skladateľských osobností v cykle V retrospektíve
a cyklus ViolaKlasic, ktorý bude tvoriť 8 koncertov poslucháčsky príťažlivej hudby od baroka
po 20. storočie.
Toto všetko od marca až do konca roka!
NEBOJTE SA KLASIKY, dôverujte hudbe, ktorá živo prúdi od človeka k človeku, citlivo sa
dotýka jeho zmyslov a duše.

Prešov nemá filharmóniu ani iný symfonický alebo komorný orchester, nemá ani dom hudby,
s pravidelným koncertným a spoločenským hudobným životom. Je načase to zmeniť!
VIOLA prichádza s ponukou kvalitného umeleckého zážitku. Príďte odvážne poznávať
nepoznané. Struny huslí, violy, violončela, gitary, cimbalu, klavíra budú u nás znieť spolu
s tónmi ďalších nástrojov vďaka novým CESTÁM K HUDBE…

Kníhkupectvo vo Viole

knihyx-1

Literárna kaviareň Viola vo svojich priestoroch ponúka možnosť zakúpiť knižný darček nielen pre seba, ale aj pre svojich blízkych. Ako prvá kamenná predajňa na Slovensku disponuje knižnými titulmi českého vydavateľstva Portál, kde je pre Vás pripravená jeho kompletná produkcia.

Knihy s tematikou našich krásnych Tatier pre Vás pripravilo vydavateľstvo i&b. Monografia Jána Olejníka Vám bližšie predstaví život a prácu tohto významného slovenského etnografa, publicistu a pedagóga.