Literárna kaviareň Viola

Jeseň 2018

ponuka pre školy

STATOČNÝ CÍNOVÝ VOJAČIK

spevohra na motívy rozprávky H.Ch. Andersena

Ide o interaktívny typ divadla, v ktorom zohráva hudba dôležitú úlohu. Neslúži ako doplnková zložka, ale ako ťažisková. Hudobný skladateľ Juraj Hatrík ňou s pedagogickým taktom a umeleckým majstrovskom vyjadruje typológiu postáv a dramatickosť situácií. Vzniká tak nová, pre deti príťažlivá podoba príbehu. Navyše, dostávajú v rámci predstavenia možnosť aktívne sa zapojiť do hry. Učia sa pesničky, hrajú role, spoluvytvárajú príbeh. Participácia detského publika je založená na spoločnom muzicírovaní prostredníctvom spevu, rytmizácie, pohybu. Záverečné teoretické zhrnutie hudobných javov, s ktorými sa v príbehu pracuje, je umiestnené v pracovnom liste pre každého žiaka. Zážitok z hry je tak spojený s poznaním elementárnych hudobných zákonitostí. Predstavenie je určené žiakom mladšieho školského veku.

Autor hudby: prof. Juraj Hatrík

Hudobné naštudovanie: doc. Mgr. Tatiana Pirníková, PhD.

Účinkujú: Mgr.art. Anna Kovaľová, Mgr.art. Petra Čorňáková, Mgr. Dorota Prištiaková

Klavírny sprievod: Tatiana Pirníková

Čas trvania: 60 min

Maximálny počet účastníkov: 60 (klub), 100 (divadlo)

Vstupné: 3 EUR (možnosť platby kultúrnymi poukazmi)

 

TVÁRE HUDBY

Hudobný program je zameraný na poznávanie gestickej stránky hudby. Je určený žiakom 2. stupňa ZŠ. (5. – 9. ročník). Ide o pútavé zoznamovanie sa so základnými výrazových znakmi hudobnej reči. Žiaci sú bezprostredne vťahovaní do dialógu prostredníctvom elementárneho muzicírovania (hra na cudzokrajných nástrojoch), počúvania hudby. Využívané sú hudobné ukážky vybraných skladieb, ktorých úryvky sú interpretované naživo – klavír, spev a zároveň znie reprodukovaná hudba, spojená s premietaním. V programe sú využívané i divadelné postupy.

Čas trvania: 60 min

Maximálny počet účastníkov: 60 (klub), 100 (divadlo)

Vstupné: 3 EUR (možnosť platby kultúrnymi poukazmi)

Neřež – duo

Neřež

Skupinu NEŘEŽ by v kruhoch prešovského hudobného publika snáď ani nebolo treba predstavovať. Ak by predsa: vznikla v roku 1998, keď sa Jarek Nohavica rozhodol vystupovať sám, bez kapely. Prvé personálne obsadenie Neřež bolo totožné s Kapelou Jarka Nohavicu. Neskôr boli súčasťou skupiny Magda Škardová a Pavel Plánka, následne po nahratí dvoch albumov prichádza hráč na klávesové nástroje Raven a bubeník David Uher. Skupina nahráva album Vianočne ladených piesní Slavná věc. Členovia Neřež dostávajú ponuku skomponovať hudbu k filmu Román pro muže a k seriálu Vinaři. So Zdeňkom Vřešťálom sa tejto úlohy ujal aj nový člen, perkusionista a flautista Robert Fischmann. V zložení Benešovský (basa), Fischmann, Sázavský a Vřešťál vystupuje skupina Neřež dodnes. Všetky nahrané albumy kapely nájdete na http://nerez.me/cs/diskografie-nerez/ Zhruba od roku 2012 spolupracujú Neřež so slovenskou speváčkou Katarínou Koščovou, s ktorou natočili album Vlakem na Kolín.

Obsadenie: Zdeněk Vřešťál – spev, gitara Vít Sázavský – spev, gitara, viola

VSTUPNÉ: : 9€ predpredaj / 12€ na mieste

Vstupenky si môžete zakúpiť priamo v Literárnej kaviarni VIOLA alebo rezervovať na info@literarnakaviaren.sk / 0905 688 665 (t.č. je aktívne v čase otváracích hodín kaviarne) Platnosť rezervácie vstupeniek končí 24 hodín pred konaním podujatia. Ak rezervované vstupenky nebudú vyzdvihnuté v tejto lehote, budú zaradené do predaja.

Július Fujak – Môj príbeh od A(damčiaka) po Z(appu)

tuzbatvorit

Nestáva sa často, že si hudobný teoretik ponechá vo svojom spektre aktivít aj priamy dotyk s pulzom živej hudby a vôbec umeleckej kultúry krajiny či prostredia, v ktorom žije. Július Fujak takým je – skladateľ nekonvenčnej hudby, multiinštrumentalista, organizátor umeleckých podujatí, hudobný semiotik, profesor estetiky. Človek so živým záujmom o hudbu prekračujúcu hranice štýlovej a žánrovej jednoznačnosti a s rešpektom k osobnostiam slovenskej hudobnej i výtvarnej scény. Po obsahovo bohatom a sviežom vystúpení s triom Ne:bo:daj v rámci prvého ročníka hudobnej prehliadky Sólo-duo-trio v roku 2017, prichádza Julo FUJAK do prešovskej VIOLY s autobiograficky ladeným programom Môj príbeh od A(damčiaka) po Z(appu). Príďte si vypočuť sondáž do tvorby významného slovenského intermediálne-hudobného umelca. Súčasťou večera bude i prezentácia jeho novej knihy s názvom Emanácie hudobnej semiosféry. V hudobnom programe odznejú skladby: Lost in Shopping Labyrinth /J. Fujak, J. Rose/ Žltá ľalia /M. Varga, arr. J. Fujak/ Ranená voda /J. Fujak/ Transfigurazioni /M. Adamčiak/ 4´33´´ /J. Cage/ Nitrianske Atlantídy – II. časť Before /J. Fujak/ Akcia sa uskutoční v rámci cyklu popularizačných prednášok o súčasnej hudobnej tvorbe a interpretácii Túžba tvoriť. Podujatie zo svojich zdrojov podporil Fond na podporu umenia S finančnou podporou Hudobného fondu.

VSTUP VOĽNÝ

Vladimír Merta – koncert

VLADIMÍR MERTA

Pozývame Vás do Violy na koncert VLADIMÍRA MERTU Hosť koncertu: Július Fujak V deň koncertu sa v popoludňajších hodinách uskutoční i seminár na tému „Balada a baladickosť“, na ktorom bude mať samostatný vstup aj Vladimír Merta. Podrobnejšie informácie o seminári zverejníme čoskoro. *** Vďaka svojej skladateľskej, básnickej a inštrumentálnej virtuozite predstavuje VLADIMÍR MERTA unikátnu podobu českého folku, no v jeho biografii nájdeme zastúpených ešte oveľa viac umeleckých oblastí a tvorivých počinov. Narodil sa 20. 1. 1946 v Prahe, vyštudoval architektúru aj scenáristiku a réžiu na FAMU (jeho absolventský film na motívy poviedok Otu Pavla Smrt krásných srnců bol za komunizmu kultovou záležitosťou). Je kľúčovou postavou českého folku, počas normalizácie čelil častým dištancom, ale s prestávkami koncertoval, publikoval a pokúšal sa o vlastné filmárske projekty, hoci nebol oficiálnymi miestami podporovaný. Básnické texty, ojedinelá hra na gitaru a piesne ako Dlouho se mi zdá alebo Omamná květina pravdy vyniesli Mertovi štatút muzikanta, ktorý sa nenechá nikým a ničím zviazať. Bol zakladajúcim členom pesničkárskeho združenia Šafrán. Vydal vyše 20 radových albumov, niekoľko kníh, je autorom viacerých filmových projektov, filmovej, scénickej a divadelnej hudby. Je zakladajúci člen Európskeho kultúrneho klubu. Z množstva ďalších aktivít spomeňme spoluprácu so súborom židovských piesní Mišpacha, barokovú a renesančnú hudbu s Janou Lewitovou, kooperáciu s Mišíkovými Etc…, ktorá vyústila v nezvykle spevné CD Ponorná řeka (2011). S ďalšími o generáciu mladšími muzikantmi natočil dva aktuálne albumy Domilováno (2013) a Imagena (2014). Novinkou je i knižné vydanie Mertových piesňových textov Mimo čas. V roku 2016 vyšla limitovaná edícia jeho domácich nahrávok z roku 1976 – Podkrovní pásky.

Vstupné: 9 €

Vstupenky si môžete zakúpiť priamo v Literárnej kaviarni VIOLA alebo rezervovať na info@literarnakaviaren.sk / 0905 688 665 (t. č. je aktívne v čase otváracích hodín kaviarne) Platnosť rezervácie vstupeniek končí 24 hodín pred konaním podujatia. Ak rezervované vstupenky nebudú vyzdvihnuté v tejto lehote, budú zaradené do predaja.

Dotyky slovenskej a českej kultúry

ŽUK - október 2018 plagát-1 orez

V októbri zaostrí Ženský umelecký klub svoju pozornosť na Dotyky slovenskej a českej kultúry. Budeme pátrať, ktoré diela českého umenia ovplyvnili prijímateľov na Slovensku a naopak. Kde a v akých dotykoch sa prejavuje kultúrna prepojenosť a vzájomnosť našich dvoch jazykovo blízkych národov. Lebo hoci už nezdieľame jeden štát, zdá sa nám, že 100 spoločných rokov v umení ešte neskončilo. Bude nás zaujímať, aký je Váš pohľad. Ak chcete, aby zaznela Vaša hudobná ukážka, premietol sa kúsok filmu, fotky, či inak sa zobrazil Váš príspevok, pošlite odkaz na adresu magda.razusova@gmail.com najneskôr 21. októbra 2018. Tešíme sa na Vaše objavy a pripomíname, že do Ženského umeleckého klubu majú dvere otvorené i muži a tiež, že rady privítame i nových návštevníkov a NÁVŠTEVNÍČKY vôbec nebude prekážať, ak po prvýkrát budú iba v role divákov.

VSTUP VOĽNÝ

Cesty k hudbe

cestynatlac-page-001

S radosťou dávame do pozornosti všetkým priateľom a priaznivcom VIOLY, že v najbližších
týždňoch a mesiacoch ponúkneme mnoho podnetov pre rozšírenie Vašich hudobných
obzorov. Prinášame nové CESTY K HUDBE, projekt zložený z cyklických programov, ktoré
budú zamerané na poznávanie hudobnej histórie a interpretačného umenia. Uskutočňujeme ho
vďaka finančnému príspevku Fondu na podporu umenia. Príďte a pozvite svojich priateľov,
blízkych a známych na koncerty súčasnej či históriou preverenej hudby od baroka po 20.
storočie, na moderované večery so súčasnými hudobnými skladateľmi či spomienkové večery
na skladateľské osobnosti hudobnej scény.
Pripravujeme pre Vás:
4 koncerty súčasnej, prevažne experimentálnej hudby v rámci 2. ročníka cyklu Sólo – duo –
trio,
4 moderované večery cyklu O hudbe s jej tvorcami so súčasnými skladateľmi, spojené
s prezentáciou ich tvorby,
2 portréty skladateľských osobností v cykle V retrospektíve
a cyklus ViolaKlasic, ktorý bude tvoriť 8 koncertov poslucháčsky príťažlivej hudby od baroka
po 20. storočie.
Toto všetko od marca až do konca roka!
NEBOJTE SA KLASIKY, dôverujte hudbe, ktorá živo prúdi od človeka k človeku, citlivo sa
dotýka jeho zmyslov a duše.

Prešov nemá filharmóniu ani iný symfonický alebo komorný orchester, nemá ani dom hudby,
s pravidelným koncertným a spoločenským hudobným životom. Je načase to zmeniť!
VIOLA prichádza s ponukou kvalitného umeleckého zážitku. Príďte odvážne poznávať
nepoznané. Struny huslí, violy, violončela, gitary, cimbalu, klavíra budú u nás znieť spolu
s tónmi ďalších nástrojov vďaka novým CESTÁM K HUDBE…

Kníhkupectvo vo Viole

knihyx-1

Literárna kaviareň Viola vo svojich priestoroch ponúka možnosť zakúpiť knižný darček nielen pre seba, ale aj pre svojich blízkych. Ako prvá kamenná predajňa na Slovensku disponuje knižnými titulmi českého vydavateľstva Portál, kde je pre Vás pripravená jeho kompletná produkcia.

Knihy s tematikou našich krásnych Tatier pre Vás pripravilo vydavateľstvo i&b. Monografia Jána Olejníka Vám bližšie predstaví život a prácu tohto významného slovenského etnografa, publicistu a pedagóga.