Literárna kaviareň Viola

Rusínsky večer venovaný 200. výročiu narod. Adolfa Dobrianskeho

 

21687024_703314653206500_6116954684717863336_o

Rok 2017 je pre Rusínov rokom Adolfa Dobrianskeho. Od narodenia tohto velikána uplynie v decembri 200 rokov.

Tento rusínsky vzdelanec 19. storočia so širokým záberom znalostí a vedomostí bol nielen rusínskym buditeľom, polyglotom, kultúrnym a verejným činiteľom Rakúsko – Uhorska, uhorským politikom, rečníkom ale aj technickým reformátorom, inžinierom a publicistom. Bol jedným z najvzdelanejších rusínskych buditeľov, ktorý svoj život zasvätil povzneseniu rusínskeho ale i slovenského národa .
Patril k spoluzakladateľom rusínskych a slovenských národných spolkov, okrem iného i Matice slovenskej, v ktorej mal členskú legitimáciu s poradovým číslom 4.

Ak patríte k ľuďom, ktorí sa o živote tejto výnimočnej osobnosti chcú dozvedieť viac, na Rusínskom večeri vo Viole ste srdečne vítaní. So svojimi vedomosťami o Dobrianskom sa s Vami podelia – autor knihy Mgr. Milan Jasík – grk. kňaz z Oľky a prof. ThDr. Ján Šafin, PhD. z Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU.

VSTUP VOĽNÝ
Miesta si môžete rezervovať priamo v Literárnej kaviarni VIOLA alebo na info@literarnakaviaren.sk / 0905 688 665
Rezervované miesto je potrebné obsadiť minimálne 20 min. pred začiatkom podujatia, v opačnom prípade nárok na rezerváciu miesta zaniká.

Poetika v ženskom šate

Poetika v ženskom šate

Pozývame Vás na novozaloženú hudobnú prehliadku vo VIOLE, ktorej zámerom je predstaviť súčasné podoby ženskej vokálnej poetiky,prezentované cez žánrovo rôznorodé prístupy a koncepcie. Prehliadka sa bude konať v mesiacoch september až december 2017. Ide o cyklus koncertov domácich a zahraničných zoskupení, v ktorom sa predstavia speváčky, prezentujúce rôzne žánrové prístupy a poetiky. Cieľom cyklu je dať priestor interpretkám slovanského pôvodu, ktoré je možné považovať za výrazné zjavy súčasnej klubovej scény. Ide o umelecké podujatie, ktorého ambíciou je prezentovať domácu autorskú scénu a zároveň predstaviť zahraničné hudobné zoskupenia, ktoré svojou tvorbou prezentujú škálu viacerých hudobných žánrov a žánrových fúzií (jazz, folk, etno, worldmusic, šansón).

Cyklus otvára koncert výraznej speváckej osobnosti poľského džezu Anny Gadt. Predstaví spolu s akordeonistomZbigniewomChojnackim a perkusionistomKrzystofomGadziukomsvoj najnovší projekt Renaissance. Koncert bude príjemným doznením kreatívneho projektu JazzInspirations, vol, 2, ktorý prebehne vo VIOLE v dňoch 22. a 23. septembra 2017.

Anna Gadt

Kníhkupectvo vo Viole

knihyx-1

Literárna kaviareň Viola vo svojich priestoroch ponúka možnosť zakúpiť knižný darček nielen pre seba, ale aj pre svojich blízkych. Ako prvá kamenná predajňa na Slovensku disponuje knižnými titulmi českého vydavateľstva Portál, kde je pre Vás pripravená jeho kompletná produkcia.

Knihy s tematikou našich krásnych Tatier pre Vás pripravilo vydavateľstvo i&b. Monografia Jána Olejníka Vám bližšie predstaví život a prácu tohto významného slovenského etnografa, publicistu a pedagóga.