Literárna kaviareň Viola

O hudbe inak : Exotická hudba

O hudbe inak (2)

O HUDBE INAK
je názov nového tematického cyklu, ktorý prináša do VIOLY celý rad nových a málo známych pohľadov na hudbu a informácií o nej.

Cyklus popularizačných prednášok, ktorý vedie PETER KATINA, ideovo voľne nadväzuje na spôsob uvažovania a komunikácie o hudbe, ktorým sa prezentoval dnes už legendárny dirigent a skladateľ Leonard Bernstein či český skladateľ Ilja Hurník. Stojí za ním živý záujem o hudobnú literatúru a schopnosť hovoriť o hudbe s duchaplnosťou, vtipom, teoretickou nezaťaženosťou. Prezentovanie hudobných obsahov bude sprostredkované cez neštandardné, často nehudobné témy či uhly pohľadov na hudbu. Viaceré tematické východiská budú prameniť z bežných životných reálií, čím upozornia na skutočnosť, že hudba samotná nie je izolovaná, je plnohodnotnou súčasťou ľudského sveta.

Eniesa & PJ´s Lab vo VIOLE

viola-01

Pozývame vás na koncert slovenskej hudobníčky Eniesy, ktorú tentokrát bude vo Viole sprevádzať PJ´s LAB.

Eniesa alebo San. je slovenská muzikantka, ktorej tretí album vznikol pred rokom v košickom UnderGroove Records práve vplyvom spolupráce s Pavlom Jeňom (IMT Smile, Cha Bud), ktorého na pódiu neprehliadnete vďaka množstvu nástrojov tvoriacich PJ´s LAB. Hľadajúc stále nové zvuky táto kombinácia hudobníkov zakaždým vytvára iné krajiny v ušiach poslucháčov. Spoločne sa objavili aj na poslednom autorskom albume F. Černého (Čechomor).

www.eniesa.net

VSTUPNÉ: predpredaj 4 € / v deň koncertu 5 €

Vstupenky si môžete zakúpiť priamo v Literárnej kaviarni VIOLA alebo rezervovať na info@literarnakaviaren.sk / 0905 688 665 (t. č. je aktívne v čase otváracích hodín kaviarne)
Platnosť rezervácie vstupeniek končí 24 hodín pred konaním podujatia. Ak rezervované vstupenky nebudú vyzdvihnuté v tejto lehote, budú zaradené do predaja.

Jeseň 2018

ponuka pre školy

STATOČNÝ CÍNOVÝ VOJAČIK

spevohra na motívy rozprávky H.Ch. Andersena

Ide o interaktívny typ divadla, v ktorom zohráva hudba dôležitú úlohu. Neslúži ako doplnková zložka, ale ako ťažisková. Hudobný skladateľ Juraj Hatrík ňou s pedagogickým taktom a umeleckým majstrovskom vyjadruje typológiu postáv a dramatickosť situácií. Vzniká tak nová, pre deti príťažlivá podoba príbehu. Navyše, dostávajú v rámci predstavenia možnosť aktívne sa zapojiť do hry. Učia sa pesničky, hrajú role, spoluvytvárajú príbeh. Participácia detského publika je založená na spoločnom muzicírovaní prostredníctvom spevu, rytmizácie, pohybu. Záverečné teoretické zhrnutie hudobných javov, s ktorými sa v príbehu pracuje, je umiestnené v pracovnom liste pre každého žiaka. Zážitok z hry je tak spojený s poznaním elementárnych hudobných zákonitostí. Predstavenie je určené žiakom mladšieho školského veku.

Autor hudby: prof. Juraj Hatrík

Hudobné naštudovanie: doc. Mgr. Tatiana Pirníková, PhD.

Účinkujú: Mgr.art. Anna Kovaľová, Mgr.art. Petra Čorňáková, Mgr. Dorota Prištiaková

Klavírny sprievod: Tatiana Pirníková

Čas trvania: 60 min

Maximálny počet účastníkov: 60 (klub), 100 (divadlo)

Vstupné: 3 EUR (možnosť platby kultúrnymi poukazmi)

 

TVÁRE HUDBY

Hudobný program je zameraný na poznávanie gestickej stránky hudby. Je určený žiakom 2. stupňa ZŠ. (5. – 9. ročník). Ide o pútavé zoznamovanie sa so základnými výrazových znakmi hudobnej reči. Žiaci sú bezprostredne vťahovaní do dialógu prostredníctvom elementárneho muzicírovania (hra na cudzokrajných nástrojoch), počúvania hudby. Využívané sú hudobné ukážky vybraných skladieb, ktorých úryvky sú interpretované naživo – klavír, spev a zároveň znie reprodukovaná hudba, spojená s premietaním. V programe sú využívané i divadelné postupy.

Čas trvania: 60 min

Maximálny počet účastníkov: 60 (klub), 100 (divadlo)

Vstupné: 3 EUR (možnosť platby kultúrnymi poukazmi)

Neřež – duo

Neřež

Skupinu NEŘEŽ by v kruhoch prešovského hudobného publika snáď ani nebolo treba predstavovať. Ak by predsa: vznikla v roku 1998, keď sa Jarek Nohavica rozhodol vystupovať sám, bez kapely. Prvé personálne obsadenie Neřež bolo totožné s Kapelou Jarka Nohavicu. Neskôr boli súčasťou skupiny Magda Škardová a Pavel Plánka, následne po nahratí dvoch albumov prichádza hráč na klávesové nástroje Raven a bubeník David Uher. Skupina nahráva album Vianočne ladených piesní Slavná věc. Členovia Neřež dostávajú ponuku skomponovať hudbu k filmu Román pro muže a k seriálu Vinaři. So Zdeňkom Vřešťálom sa tejto úlohy ujal aj nový člen, perkusionista a flautista Robert Fischmann. V zložení Benešovský (basa), Fischmann, Sázavský a Vřešťál vystupuje skupina Neřež dodnes. Všetky nahrané albumy kapely nájdete na http://nerez.me/cs/diskografie-nerez/ Zhruba od roku 2012 spolupracujú Neřež so slovenskou speváčkou Katarínou Koščovou, s ktorou natočili album Vlakem na Kolín.

Obsadenie: Zdeněk Vřešťál – spev, gitara Vít Sázavský – spev, gitara, viola

VSTUPNÉ: : 9€ predpredaj / 12€ na mieste

Vstupenky si môžete zakúpiť priamo v Literárnej kaviarni VIOLA alebo rezervovať na info@literarnakaviaren.sk / 0905 688 665 (t.č. je aktívne v čase otváracích hodín kaviarne) Platnosť rezervácie vstupeniek končí 24 hodín pred konaním podujatia. Ak rezervované vstupenky nebudú vyzdvihnuté v tejto lehote, budú zaradené do predaja.

Cesty k hudbe

cestynatlac-page-001

S radosťou dávame do pozornosti všetkým priateľom a priaznivcom VIOLY, že v najbližších
týždňoch a mesiacoch ponúkneme mnoho podnetov pre rozšírenie Vašich hudobných
obzorov. Prinášame nové CESTY K HUDBE, projekt zložený z cyklických programov, ktoré
budú zamerané na poznávanie hudobnej histórie a interpretačného umenia. Uskutočňujeme ho
vďaka finančnému príspevku Fondu na podporu umenia. Príďte a pozvite svojich priateľov,
blízkych a známych na koncerty súčasnej či históriou preverenej hudby od baroka po 20.
storočie, na moderované večery so súčasnými hudobnými skladateľmi či spomienkové večery
na skladateľské osobnosti hudobnej scény.
Pripravujeme pre Vás:
4 koncerty súčasnej, prevažne experimentálnej hudby v rámci 2. ročníka cyklu Sólo – duo –
trio,
4 moderované večery cyklu O hudbe s jej tvorcami so súčasnými skladateľmi, spojené
s prezentáciou ich tvorby,
2 portréty skladateľských osobností v cykle V retrospektíve
a cyklus ViolaKlasic, ktorý bude tvoriť 8 koncertov poslucháčsky príťažlivej hudby od baroka
po 20. storočie.
Toto všetko od marca až do konca roka!
NEBOJTE SA KLASIKY, dôverujte hudbe, ktorá živo prúdi od človeka k človeku, citlivo sa
dotýka jeho zmyslov a duše.

Prešov nemá filharmóniu ani iný symfonický alebo komorný orchester, nemá ani dom hudby,
s pravidelným koncertným a spoločenským hudobným životom. Je načase to zmeniť!
VIOLA prichádza s ponukou kvalitného umeleckého zážitku. Príďte odvážne poznávať
nepoznané. Struny huslí, violy, violončela, gitary, cimbalu, klavíra budú u nás znieť spolu
s tónmi ďalších nástrojov vďaka novým CESTÁM K HUDBE…

Kníhkupectvo vo Viole

knihyx-1

Literárna kaviareň Viola vo svojich priestoroch ponúka možnosť zakúpiť knižný darček nielen pre seba, ale aj pre svojich blízkych. Ako prvá kamenná predajňa na Slovensku disponuje knižnými titulmi českého vydavateľstva Portál, kde je pre Vás pripravená jeho kompletná produkcia.

Knihy s tematikou našich krásnych Tatier pre Vás pripravilo vydavateľstvo i&b. Monografia Jána Olejníka Vám bližšie predstaví život a prácu tohto významného slovenského etnografa, publicistu a pedagóga.