Literárna kaviareň Viola

Tváre hudby

tváre hudby

Program zameraný na poznávanie gestickej stránky hudby. Žiaci sú vedení k dialógu, posilňovaný je zážitkový efekt.
Využívané sú skladby interpretované hrou na klavír a reprodukovaná hudba. Program je určený žiakom základnej školy.