Literárna kaviareň Viola

Poetika v ženskom šate

Poetika v ženskom šate

Pozývame Vás na novozaloženú hudobnú prehliadku vo VIOLE, ktorej zámerom je predstaviť súčasné podoby ženskej vokálnej poetiky,prezentované cez žánrovo rôznorodé prístupy a koncepcie. Prehliadka sa bude konať v mesiacoch september až december 2017. Ide o cyklus koncertov domácich a zahraničných zoskupení, v ktorom sa predstavia speváčky, prezentujúce rôzne žánrové prístupy a poetiky. Cieľom cyklu je dať priestor interpretkám slovanského pôvodu, ktoré je možné považovať za výrazné zjavy súčasnej klubovej scény. Ide o umelecké podujatie, ktorého ambíciou je prezentovať domácu autorskú scénu a zároveň predstaviť zahraničné hudobné zoskupenia, ktoré svojou tvorbou prezentujú škálu viacerých hudobných žánrov a žánrových fúzií (jazz, folk, etno, worldmusic, šansón).

Cyklus otvára koncert výraznej speváckej osobnosti poľského džezu Anny Gadt. Predstaví spolu s akordeonistomZbigniewomChojnackim a perkusionistomKrzystofomGadziukomsvoj najnovší projekt Renaissance. Koncert bude príjemným doznením kreatívneho projektu JazzInspirations, vol, 2, ktorý prebehne vo VIOLE v dňoch 22. a 23. septembra 2017.

Anna Gadt