Literárna kaviareň Viola

Vzdelávacie podujatia

Prednášky, semináre, workshopy ťažiskovo zamerané na oblasť umeleckopedagogickú a vedeckovýskumnú. Budú prebiehať v rámci periodických cyklov i jednotlivo, v závislosti od prezentovaných tém.