Literárna kaviareň Viola

Návraty domov

Cyklus NÁVRATY DOMOV

je zameraný na predstavenie slovenských profesionálnych umelcov pochádzajúcich predovšetkým z prešovského kraja, ktorí pôsobia dlhodobo v zahraničí, kde realizujú svoju umeleckú činnosť. Pôjde o sériu moderovaných večerov, z ktorých každý bude venovaný jednému umelcovi. Ten bude prezentácie priamo účastný. Súčasťou umeleckého večera bude prezentácia vopred pripravených video-vstupov, kde budú zakomponované ukážky z prostredia, v ktorom umelec pracuje, úryvky z umeleckej tvorby, zábery z tvorby v ateliéri, štúdiu, zo skúšok, z nahrávania a pod. Súčasťou cyklu budú koncertné vstupy, prezentačné výstavné bloky, vo vybraných prípadoch aj samostatné koncerty s pozvanými interpretmi (sólisti, komorné zoskupenia) či vizuálne prezentácie. Účastníci večerov s pozvanými umelcami tak budú mať možnosť poznať podmienky, klímu, postoje inej krajiny k umeleckej tvorbe, jej inštitucionálne zázemie, kultúrnu politiku či systém umeleckého školstva a konfrontovať sa s nimi. Prezentovanou bude problematika identity autora (podnety z rodného prostredia, kraja, z domácej kultúry, z rodiny), jeho konfrontácie s kultúrou krajiny, v ktorej pôsobí či nastavenie na všeobecne (celosvetovo) nastavované umelecké trendy a prúdy. Cyklus bude postupne prezentovať umelcov z rôznych oblastí (hudba, film, divadlo, literatúra, fotografia, maľba, mediálne umenie).

Moderátor večerov: Martin Michelčík

Čas: 19.00