Literárna kaviareň Viola

Filmové pondelky

Ide o pravidelné premietanie klubových titulov z domácej a zahraničnej kinematografie. Prezentovaná bude súčasne amatérska dokumentárna tvorba a tvorba študentov filmových odborov. Cyklus bude ozvláštňovaný premietaním s účasťou pozvaného hosťa. Programovú štruktúru zabezpečuje Mgr. Štefan Haško, PhD.

Čas: 19.00