Literárna kaviareň Viola
salky

O nás

VIOLA umelecký klub a literárna kaviareň

Nachádza sa v nehlučnej uličke v centre mesta Prešov (Tkáčska 6507/2)

Charakteristika činnosti:

Ide o iniciatívu kreovať multifunkčný priestor, ktorý bude slúžiť na produkciu v oblasti umeleckej kultúry. Zámerom je produkovať vlastné autorské programy, podporiť a zviditeľniť činnosť umelcov z regiónu, predstaviť zaujímavé umelecké tituly a osobnosti zo Slovenska i zahraničia a zároveň prezentovať  tvorivé aktivity v oblasti umeleckej výchovy a vzdelávania žiakov, učiteľov, záujmových skupín.   

Umelecký klub tvoria dva ateliéry – výtvarný a hudobný. Je určený na tvorivé umelecké aktivity individuálne a kolektívne pre deti, rodičov, učiteľov. Kapacita 20 osôb.

Literárna kaviareň s kapacitou 50 miest je príjemným miestom na posedenie a občerstvenie a zároveň priestorom, vybaveným javiskom, klavírom, ozvučovacou a osvetľovacou technikou, premietacím plátnom. Súčasťou kaviarne je terasa s kapacitou 20 miest.

Autorom interiéru je autorská skupina Architekti zerozero Prešov.

Autorom technického riešenia ozvučenia, osvetlenia a projekcie je Filma, s.r.o.

Súčasťou kaviarne je kníhkupectvo, pozostávajúce z kompletnej produkcie českého vydavateľstva Portál.

Činnosť klubu a literárnej kaviarne VIOLA ťažiskovo zabezpečuje Občianske združenie Šušľavá mušľa. Zároveň je priestor otvorený pre spoluprácu s ďalšími umeleckými agentúrami, združeniami, spoločenstvami.