Literárna kaviareň Viola

Jeseň 2018

Written on 8. októbra 2018   By   in Nezaradené

ponuka pre školy

STATOČNÝ CÍNOVÝ VOJAČIK

spevohra na motívy rozprávky H.Ch. Andersena

Ide o interaktívny typ divadla, v ktorom zohráva hudba dôležitú úlohu. Neslúži ako doplnková zložka, ale ako ťažisková. Hudobný skladateľ Juraj Hatrík ňou s pedagogickým taktom a umeleckým majstrovskom vyjadruje typológiu postáv a dramatickosť situácií. Vzniká tak nová, pre deti príťažlivá podoba príbehu. Navyše, dostávajú v rámci predstavenia možnosť aktívne sa zapojiť do hry. Učia sa pesničky, hrajú role, spoluvytvárajú príbeh. Participácia detského publika je založená na spoločnom muzicírovaní prostredníctvom spevu, rytmizácie, pohybu. Záverečné teoretické zhrnutie hudobných javov, s ktorými sa v príbehu pracuje, je umiestnené v pracovnom liste pre každého žiaka. Zážitok z hry je tak spojený s poznaním elementárnych hudobných zákonitostí. Predstavenie je určené žiakom mladšieho školského veku.

Autor hudby: prof. Juraj Hatrík

Hudobné naštudovanie: doc. Mgr. Tatiana Pirníková, PhD.

Účinkujú: Mgr.art. Anna Kovaľová, Mgr.art. Petra Čorňáková, Mgr. Dorota Prištiaková

Klavírny sprievod: Tatiana Pirníková

Čas trvania: 60 min

Maximálny počet účastníkov: 60 (klub), 100 (divadlo)

Vstupné: 3 EUR (možnosť platby kultúrnymi poukazmi)

 

TVÁRE HUDBY

Hudobný program je zameraný na poznávanie gestickej stránky hudby. Je určený žiakom 2. stupňa ZŠ. (5. – 9. ročník). Ide o pútavé zoznamovanie sa so základnými výrazových znakmi hudobnej reči. Žiaci sú bezprostredne vťahovaní do dialógu prostredníctvom elementárneho muzicírovania (hra na cudzokrajných nástrojoch), počúvania hudby. Využívané sú hudobné ukážky vybraných skladieb, ktorých úryvky sú interpretované naživo – klavír, spev a zároveň znie reprodukovaná hudba, spojená s premietaním. V programe sú využívané i divadelné postupy.

Čas trvania: 60 min

Maximálny počet účastníkov: 60 (klub), 100 (divadlo)

Vstupné: 3 EUR (možnosť platby kultúrnymi poukazmi)