Literárna kaviareň Viola

Indiánska rozprávka

indianskarozpravka

Ide o v ýchovný koncert – hudobnú rozprávku s využitím piesní a tanca. Autor hudby: Jana Bezeková, autor scenára:
Alžbeta Verešpejová. Koncert tvorí hudobná interpretácia, spev, hovorené slovo. Program je určený pre materské a základné školy.