Literárna kaviareň Viola

Furman z lisa ide

furman

Ide o v ýchovný koncert – hudobnú rozprávku s využitím rusínskych ľudových piesní. Koncert tvorí hudobná
interpretácia, spev a hovorené slovo. Program je určený pre materské a základné školy.