Literárna kaviareň Viola

Dotyky slovenskej a českej kultúry

Written on 8. októbra 2018   By   in Nezaradené

ŽUK - október 2018 plagát-1 orez

V októbri zaostrí Ženský umelecký klub svoju pozornosť na Dotyky slovenskej a českej kultúry. Budeme pátrať, ktoré diela českého umenia ovplyvnili prijímateľov na Slovensku a naopak. Kde a v akých dotykoch sa prejavuje kultúrna prepojenosť a vzájomnosť našich dvoch jazykovo blízkych národov. Lebo hoci už nezdieľame jeden štát, zdá sa nám, že 100 spoločných rokov v umení ešte neskončilo. Bude nás zaujímať, aký je Váš pohľad. Ak chcete, aby zaznela Vaša hudobná ukážka, premietol sa kúsok filmu, fotky, či inak sa zobrazil Váš príspevok, pošlite odkaz na adresu magda.razusova@gmail.com najneskôr 21. októbra 2018. Tešíme sa na Vaše objavy a pripomíname, že do Ženského umeleckého klubu majú dvere otvorené i muži a tiež, že rady privítame i nových návštevníkov a NÁVŠTEVNÍČKY vôbec nebude prekážať, ak po prvýkrát budú iba v role divákov.

VSTUP VOĽNÝ