Literárna kaviareň Viola

Divadelný workshop – Tvary a tváre

Written on 2. júna 2018   By   in Nezaradené

tvaryatvary.compressed-page-001

Občianske združenie Šušľavá mušľa pripravuje divadelný workshop TVARY A TVÁRE, zameraný na problematiku divadla pre deti smerujúceho k autenticite, pocitu, zážitku. Uskutoční sa v dňoch 20. – 22. augusta 2018 v priestoroch literárnej kaviarne VIOLA v Prešove (Tkáčska 2), ktorej súčasťou bude od jesene novozaložené divadelné štúdio VIOLA. Záverečný výstup z workshopu bude smerovať k perspektíve divadelnej inscenácie pre deti v tomto štúdiu v sezóne Jeseň 2018.
Podujatie je určené prioritne absolventom umeleckých odborov (herectvo, bábkoherectvo, tvorivá dramatika, výtvarné umenie, hudba), ktorí majú záujem venovať sa divadlu pre deti. Obsahom workshopu je hľadanie inscenačných východísk (námet, scenár, herecké cvičenia, scénické riešenia priestoru, scénická hudba a pohyb). Cieľom je využitie vlastného zážitku interpreta – možnosti prieniku jeho osobnej skúsenosti z výchovy, spomienok a pocitov z detstva do tvorby predstavenia pre deti. Ako inšpiratívne východisko bolo zvolené dielo autorky Astrid Linndgrenovej Deti z Bullerbynu. Sprievodné témy: fenomén detstva v hudbe a v literatúre, komunikácia s detským divákom, špecifikum dnešnej generácie detí.

Lektori workshopu:
Mgr. Art. Júlia Rázusová
Absolventka divadelnej réžie na divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave. V roku 2009 absolvovala odborný študijný pobyt na Rose Brufordcollege v Londýne. Je režisérkou inscenácie Živá mŕtvola(Cena festivalu Istropolitana 2010 za pozoruhodný počin, účasť na medzinárodných festivaloch). Absolvovala inscenáciou Viktor alebo vláda detí v divadle Lab. Pracovala ako režisérka v rámci medzinárodného projektu Platforma 11 +. Naštudovala inscenácie Zábava v divadle Astorka Korzo 90, Dvaja úbohí rumuni hovoriaci po poľsky v Divadle A. Bagara v Nitre (cena študentskej poroty na festivale Nová drama 2012), Nescudzoložíš v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove, či deviate prikázanie v projekte Desatoro a Tak nás nauč rátať naše dni v projekte Morálka 2000+ v Slovenskom národnom divadle, Kto sa bojí VirginieWoolfovej v Štátnom divadle v Košiciach, Denník Anny Frankovej v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene, Triedny nepriateľ v Mestskom divadle Žilina. Ďalej režíruje v Bratislavskom Bábkovom divadle, ako aj v ďalších slovenských divadlách. V roku 2013 založila spoločne s Michaelou Zakuťanskou Prešovské národné divadlo, kde je umeleckou šéfkou a režisérkou hier Single radicals a Goodplace to die, Deň keď zomrel Gott.

Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD.
Autorka kníh pre deti a scenárov pre rozhlas a divadlo. Bola dramaturgičkou Divadla Jonáša Záborského v Prešove i vysokoškolskou pedagogičkou na PU v Prešove. Dlhoročná porotkyňa a odborná konzultantka v oblasti divadelnej a filmovej amatérskej tvorby. V centre jej širkospektrálneho záujmu o umeleckú kultúru stojí i téma detského fenoménu, prezentovaného v oblasti profesionálneho a amatérskeho divadla.

doc. Mgr. Tatiana Pirníková, PhD.
Hudobníčka so špecializáciu na pedagogiku, muzikológiu a umeleckú tvorbu pre deti. Autorka troch vedeckých monografií a realizátorka celého radu vzdelávacích a umeleckých programy pre pedagógov a pre žiakov.

Registrácia cez webovú stránku: http://literarnakaviaren.sk/registracia/
Termín odovzdania online prihlášok: do 30. júla 2018
Účasť na workshope: BEZPLATNÁ
Počet účastníkov: OBMEDZENÝ
Usporiadatelia si vyhradzujú právo na výber prihlásených účastníkov
Podujatie podporil Fond na podporu umenia

Bližšie informácie na: info@literarnakaviaren.sk