Literárna kaviareň Viola

Kategória: Nezaradené

plagat_ni2018_A3

Hudobný festival New Inspirations pokračuje 3. ročníkom v priestoroch Umeleckého klubu Viola v Prešove. Hlavnou myšlienkou festivalu je priniesť mladým hudobníkom, deťom, pedagógom i širšiemu publiku nový pohľad na súčasnú improvizovanú hudbu, obohatiť a inšpirovať ich cez kreatívne workshopy, diskusie a koncerty originálnych hudobníkov z celého sveta.

viac info na: www.newinspirations.sk

3. septembra 2018     0 Comments

Kompozičné laboratórium: PAVOL ŠIMAI

Kompozičné laboratórium_-page-001

Prednáška spojená s premietaním dokumentárneho filmu
PAVOL ŠIMAI
réžia: Ivan Ostrochovský
programom sprevádza: Miro Tóth

Meno skladateľa Mira Tótha rezonovalo na Slovensku naposledy v letných mesiacoch v spojení s uvedením jeho skladby Kvarteto siahajúcich chápadiel prestížnym amerických súborom Kronos Qartet na festivale Pohoda v Trenčíne. Vznik diela bol motivovaný dramatickými udalosťami, keď došlo k násilnému činu na dvoch mladých ľuďoch a bola kruto potlačená sloboda slova. Tóth je jedným z tých, ktorí nechceli zostať ľahostajní… I ďalšími svojim kompozíciami patrí nepochybne k umelcom, ktorých tvorba je súčasne i apelom, nastavovaným zrkadlom dnešnej spoločnosti, ktorá v mnohom nefunguje zdravo.
Spoločensky významnou je aj jeho iniciatíva dokumentovania osobnostných profilov skladateľov z generácie, ktorej sloboda vyjadrovania bola potlačená. Generačne silná Hudobná avantgarda ´60 bola následkami normalizácie v 70. rokoch tvorivo výrazne obmedzená. Časť skladateľov bola vyhodená zo Zväzu a z práce, čím sa na dlhší čas musela umelecky odmlčať. Viacerí emigrovali, čím na dlhé obdobie stratili kontakt s krajinou, ktorej kultúrnu klímu spoluvytvárali.
Do tvorby cyklu dokumentov o slovenských skladateľoch sa zapojili viacerí slovenskí režiséri. Prvý bol o Iljovi Zeljenkovi (2010), režíroval ho Ivan Ostrochovský. Po kompletnom uvedení cyklu filmových dokumentov v Bratislave a čiastočnom v Košiciach prichádza možnosť i pre prešovské publikum, aby poznalo osudy umelcov, ktorých poznačila politická klíma v spoločnosti v 60. a 70. rokoch minulého storočia. Dokumenty príde uviesť ich iniciátor a spoluautor Miro Tóth.
Prvým prezentovaným skladateľom bude PAVOL ŠIMAI.
Pre mladého umelca, ktorý má túžbu slobodne sa vyjadriť, je ťažké, keď mu v tom okolie bráni. Stojí pred voľbou, zostať žiť a pracovať v krajine, kde sa narodil alebo ju opustiť. Slovenský skladateľ Pavol Šimai (1930) bol po hudobných štúdiách Budapešti, Bratislave a Berlíne jedným z najprogresívnejších skladateľov na Slovensku v 60. rokoch. Bol režisérom Československého rozhlasu, dramaturgom štúdia krátkeho filmu, pedagógom na konzervatóriu. V kritickom čase, keď sa „lámali charaktery“, volil spolu s manželkou výtvarníčkou život v emigrácii. Druhým domovom, kde zotrval od roku 1968 až dodnes, sa mu stalo Švédsko. Jeho príchody na Slovensko po roku 1989 boli síce emočne silné, definitívny návrat do vlasti sa však nekonal.

VSTUP VOĽNÝ

Miesta si môžete rezervovať priamo v Literárnej kaviarni VIOLA alebo na info@literarnakaviaren.sk / 0905 688 665 (t. č. je aktívne v čase otváracích hodín kaviarne)
Rezervované miesto je potrebné obsadiť minimálne 30 min. pred začiatkom podujatia, v opačnom prípade nárok na rezerváciu miesta zaniká.

31. augusta 2018     0 Comments

Cesty k hudbe

cestynatlac-page-001

S radosťou dávame do pozornosti všetkým priateľom a priaznivcom VIOLY, že v najbližších
týždňoch a mesiacoch ponúkneme mnoho podnetov pre rozšírenie Vašich hudobných
obzorov. Prinášame nové CESTY K HUDBE, projekt zložený z cyklických programov, ktoré
budú zamerané na poznávanie hudobnej histórie a interpretačného umenia. Uskutočňujeme ho
vďaka finančnému príspevku Fondu na podporu umenia. Príďte a pozvite svojich priateľov,
blízkych a známych na koncerty súčasnej či históriou preverenej hudby od baroka po 20.
storočie, na moderované večery so súčasnými hudobnými skladateľmi či spomienkové večery
na skladateľské osobnosti hudobnej scény.
Pripravujeme pre Vás:
4 koncerty súčasnej, prevažne experimentálnej hudby v rámci 2. ročníka cyklu Sólo – duo –
trio,
4 moderované večery cyklu O hudbe s jej tvorcami so súčasnými skladateľmi, spojené
s prezentáciou ich tvorby,
2 portréty skladateľských osobností v cykle V retrospektíve
a cyklus ViolaKlasic, ktorý bude tvoriť 8 koncertov poslucháčsky príťažlivej hudby od baroka
po 20. storočie.
Toto všetko od marca až do konca roka!
NEBOJTE SA KLASIKY, dôverujte hudbe, ktorá živo prúdi od človeka k človeku, citlivo sa
dotýka jeho zmyslov a duše.

Prešov nemá filharmóniu ani iný symfonický alebo komorný orchester, nemá ani dom hudby,
s pravidelným koncertným a spoločenským hudobným životom. Je načase to zmeniť!
VIOLA prichádza s ponukou kvalitného umeleckého zážitku. Príďte odvážne poznávať
nepoznané. Struny huslí, violy, violončela, gitary, cimbalu, klavíra budú u nás znieť spolu
s tónmi ďalších nástrojov vďaka novým CESTÁM K HUDBE…

13. februára 2018     0 Comments