Literárna kaviareň Viola

Autor: aneta

Zlatý vek gitary – koncert

ZvG_2018_PO_plagat-page-001Srdečne pozývame na koncert Zlatý vek gitary – Mozart a Schubert! V podaní vynikajúcich spevákov, akými sú Michaela Kušteková – soprán a Matúš Šimko – tenor, zaznejú tie najkrajšie komorné piesne 19. storočia od majstrov ako Wolfgang Amadeus Mozart či Franz Schubert. Spevákov bude sprevádzať Jakub Mitrík na osemstrunovej romantickej gitare, ktorá je typickým nástrojom Viedne toho času. Virtuózne diela Nicolu Paganiniho bude hrať na husliach Adam Szendrei, člen Slovenskej filharmónie v Bratislave.

13. júla 2018     0 Comments

Emil Semanco – Miracl E.S. continue

A3_plagat_2-page-001

Pozývame Vás do Violy na prierezovú výstavu koláží s názvom MIRACL E.S. continue.

Autor Emil Semanco sa narodil sa 6. 7. 1953 v Čertižnom.
– V rokoch 1972 – 1977 študoval na Filozofickej fakulte UPJŠ
v Prešove výtvarnú výchovu, slovenský jazyk a literatúru.
Po promócii začal pracovať ako redaktor v regionálnej tlači.
Popri novinárskej práci sa venoval aj výtvarnej tvorbe.
Prvú autorskú výstavu mal v Prešove už v roku 1979. Od roku
1982 pôsobil v Bratislave ako riadiaci pracovník v redakciách
viacerých ústredných denníkov, časopisov a v Slovenskej
televízii. Založil a viedol viacero periodík. V roku 1984 zavŕšil
doktorandské štúdium dejín umenia (PhDr.).
– Od roku 1995 je členom Umeleckej besedy slovenskej,
v súčasnosti starostom tohto najstaršieho umeleckého spolku
na Slovensku. Pôsobí ako kurátor, porotca, predseda medzinárodných výtvarných festivalov a organizátor výtvarných
sympózií. Má za sebou rozsiahlu a úspešnú publicistickú,
literárnu aj výtvarnú tvorbu, v ktorej dominuje technika
koláže. Pravidelne vystavuje doma i v zahraničí. Počet jeho
autorských prezentácií prevýšil tri desiatky.
– Je autorom viacerých kníh poézie a literatúry faktu,
laureátom Ceny Rudolfa Jašíka a v roku 2005 mu udelili
Medzinárodnú cenu E. E. Kischa za obrazovo-dokumentárnu
publikáciu Najkrajší kút. V tomto roku predstaví svoju tvorbu
pri príležitosti významného životného jubilea na výstavách
v ústredí Národnej banky Slovenska v Bratislave,
na autorskom večeri v literárnej kaviarni Viola v Prešove

Vernisáž výstavy: 10.7.2018 o 17:00
Trvanie výstavy 10. 7. – 9. 8. 2018

9. júla 2018     0 Comments

Divadelný workshop – Tvary a tváre

tvaryatvary.compressed-page-001

Občianske združenie Šušľavá mušľa pripravuje divadelný workshop TVARY A TVÁRE, zameraný na problematiku divadla pre deti smerujúceho k autenticite, pocitu, zážitku. Uskutoční sa v dňoch 20. – 22. augusta 2018 v priestoroch literárnej kaviarne VIOLA v Prešove (Tkáčska 2), ktorej súčasťou bude od jesene novozaložené divadelné štúdio VIOLA. Záverečný výstup z workshopu bude smerovať k perspektíve divadelnej inscenácie pre deti v tomto štúdiu v sezóne Jeseň 2018.
Podujatie je určené prioritne absolventom umeleckých odborov (herectvo, bábkoherectvo, tvorivá dramatika, výtvarné umenie, hudba), ktorí majú záujem venovať sa divadlu pre deti. Obsahom workshopu je hľadanie inscenačných východísk (námet, scenár, herecké cvičenia, scénické riešenia priestoru, scénická hudba a pohyb). Cieľom je využitie vlastného zážitku interpreta – možnosti prieniku jeho osobnej skúsenosti z výchovy, spomienok a pocitov z detstva do tvorby predstavenia pre deti. Ako inšpiratívne východisko bolo zvolené dielo autorky Astrid Linndgrenovej Deti z Bullerbynu. Sprievodné témy: fenomén detstva v hudbe a v literatúre, komunikácia s detským divákom, špecifikum dnešnej generácie detí.

Lektori workshopu:
Mgr. Art. Júlia Rázusová
Absolventka divadelnej réžie na divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave. V roku 2009 absolvovala odborný študijný pobyt na Rose Brufordcollege v Londýne. Je režisérkou inscenácie Živá mŕtvola(Cena festivalu Istropolitana 2010 za pozoruhodný počin, účasť na medzinárodných festivaloch). Absolvovala inscenáciou Viktor alebo vláda detí v divadle Lab. Pracovala ako režisérka v rámci medzinárodného projektu Platforma 11 +. Naštudovala inscenácie Zábava v divadle Astorka Korzo 90, Dvaja úbohí rumuni hovoriaci po poľsky v Divadle A. Bagara v Nitre (cena študentskej poroty na festivale Nová drama 2012), Nescudzoložíš v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove, či deviate prikázanie v projekte Desatoro a Tak nás nauč rátať naše dni v projekte Morálka 2000+ v Slovenskom národnom divadle, Kto sa bojí VirginieWoolfovej v Štátnom divadle v Košiciach, Denník Anny Frankovej v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene, Triedny nepriateľ v Mestskom divadle Žilina. Ďalej režíruje v Bratislavskom Bábkovom divadle, ako aj v ďalších slovenských divadlách. V roku 2013 založila spoločne s Michaelou Zakuťanskou Prešovské národné divadlo, kde je umeleckou šéfkou a režisérkou hier Single radicals a Goodplace to die, Deň keď zomrel Gott.

Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD.
Autorka kníh pre deti a scenárov pre rozhlas a divadlo. Bola dramaturgičkou Divadla Jonáša Záborského v Prešove i vysokoškolskou pedagogičkou na PU v Prešove. Dlhoročná porotkyňa a odborná konzultantka v oblasti divadelnej a filmovej amatérskej tvorby. V centre jej širkospektrálneho záujmu o umeleckú kultúru stojí i téma detského fenoménu, prezentovaného v oblasti profesionálneho a amatérskeho divadla.

doc. Mgr. Tatiana Pirníková, PhD.
Hudobníčka so špecializáciu na pedagogiku, muzikológiu a umeleckú tvorbu pre deti. Autorka troch vedeckých monografií a realizátorka celého radu vzdelávacích a umeleckých programy pre pedagógov a pre žiakov.

Registrácia cez webovú stránku: http://literarnakaviaren.sk/registracia/
Termín odovzdania online prihlášok: do 30. júla 2018
Účasť na workshope: BEZPLATNÁ
Počet účastníkov: OBMEDZENÝ
Usporiadatelia si vyhradzujú právo na výber prihlásených účastníkov
Podujatie podporil Fond na podporu umenia

Bližšie informácie na: info@literarnakaviaren.sk

2. júna 2018     0 Comments

Denný tábor – MUZIKULA

23.-25.8.2018

3-dňový hudobný workshop (tábor) Muzikula je určený pre deti, ktoré si chcú hravou a zároveň náučnou formou osvojiť nové hudobné schopnosti a rozvinúť svoj prirodzený talent.
Hlavnou zložkou aktivít sú:
Hudobné hry na rozvoj improvizačných schopností
Rytmická škola (na báze afrického rytmizovania)
Relaxačné hry zamerané na rozvoj hudobného vnímania
Hudba v prírode
Spojenie hudby a pohybu na rozvoj polyrytmie
Výtvarná činnosť – práca s prírodnými materiálmi, drotárske techniky
Hudba a tanec

Cena 40 eur za trojdňový workshop, v cene je zahrnutý obed, pracovný materiál a lektorská činnosť
V čase od 9.00 – do 16.00
Vek 6 – 15 rokov, môžu sa prihlásiť aj dospelí

Všetky informácie ohľadne prešovskej Muzikuly a prihlášky na tábor sú na stránke www.muzikula.sk.

25. mája 2018     0 Comments

Cesty k hudbe

cestynatlac-page-001

S radosťou dávame do pozornosti všetkým priateľom a priaznivcom VIOLY, že v najbližších
týždňoch a mesiacoch ponúkneme mnoho podnetov pre rozšírenie Vašich hudobných
obzorov. Prinášame nové CESTY K HUDBE, projekt zložený z cyklických programov, ktoré
budú zamerané na poznávanie hudobnej histórie a interpretačného umenia. Uskutočňujeme ho
vďaka finančnému príspevku Fondu na podporu umenia. Príďte a pozvite svojich priateľov,
blízkych a známych na koncerty súčasnej či históriou preverenej hudby od baroka po 20.
storočie, na moderované večery so súčasnými hudobnými skladateľmi či spomienkové večery
na skladateľské osobnosti hudobnej scény.
Pripravujeme pre Vás:
4 koncerty súčasnej, prevažne experimentálnej hudby v rámci 2. ročníka cyklu Sólo – duo –
trio,
4 moderované večery cyklu O hudbe s jej tvorcami so súčasnými skladateľmi, spojené
s prezentáciou ich tvorby,
2 portréty skladateľských osobností v cykle V retrospektíve
a cyklus ViolaKlasic, ktorý bude tvoriť 8 koncertov poslucháčsky príťažlivej hudby od baroka
po 20. storočie.
Toto všetko od marca až do konca roka!
NEBOJTE SA KLASIKY, dôverujte hudbe, ktorá živo prúdi od človeka k človeku, citlivo sa
dotýka jeho zmyslov a duše.

Prešov nemá filharmóniu ani iný symfonický alebo komorný orchester, nemá ani dom hudby,
s pravidelným koncertným a spoločenským hudobným životom. Je načase to zmeniť!
VIOLA prichádza s ponukou kvalitného umeleckého zážitku. Príďte odvážne poznávať
nepoznané. Struny huslí, violy, violončela, gitary, cimbalu, klavíra budú u nás znieť spolu
s tónmi ďalších nástrojov vďaka novým CESTÁM K HUDBE…

13. februára 2018     0 Comments