Literárna kaviareň Viola

Autor: aneta

Divadlo VIOLA pozýva:

Spinuska_plagat_A2_cisty

Pozývame Vás na prvú slovenskú divadelnú adaptáciu kultovej holandskej knihy Annie M.G. Schmidt a Fiep Westendorpa
ŠPINUŠKA.

Máte plnú hlavu zákazov a príkazov? Musíte byť dokonalé? Učesané, umyté, poslušné a tichučké? A nikto nechápe, že ste prosto deti! A že nechcete byť ako zo škatuľky? Už nič nevysvetľujte a vezmite rodičov do divadla. Čaká tam na vás dievčatko, ktoré je také špinavé a ufúľané, že ho často nepozná ani vlastná mama. Dievčatko, ktoré má hniezdo na hlave a pod ním plnú hlavu skvelých nápadov. Lebo kto sa hrá a stále čosi vymýšľa, ten sa zväčša zašpiní. A tiež si zväčša užije. Život veselý a plný prekvapení. Nuž neváhajte, pripravte si bránice, poriadne ich preperieme v smiechovej vode!
Predstavenie je určené deťom od 4 do 12 rokov a všetkým dospelým, čo zostali v kútiku duše deťmi.
Uskutoční sa v novej divadelnej sále centra pre umenie VIOLA

***

Réžia, výtvarný a scénický koncept: Júlia Rázusová
Dramatizácia: Katarína Jánošová
Hudba: Martin Husovský
Scénografická spolupráca: Barbora Rajčanová
Výroba scény: Miloš Rajčan
Výroba bábok, rekvizít a kostýmových doplnkov: Barbora Rajčanová, Martina Fintorová, Martina Tužinčinová

Hrajú:
Petra Čorňáková
Anna Kovaľová
Katarína Želinská

Bulletin a plagát: Katarína Ilkovičová

***

VSTUPNÉ 4 €

Vstupenky si môžete zakúpiť priamo v Literárnej kaviarni VIOLA  alebo rezervovať na info@literarnakaviaren.sk / 0905 688 665 (t.č. je aktívne v čase otváracích hodín kaviarne). Platnosť rezervácie vstupeniek končí 24 hodín pred konaním podujatia. Ak rezervované vstupenky nebudú vyzdvihnuté v tejto lehote, budú zaradené do predaja.

23. novembra 2018     0 Comments

Jeseň 2018

ponuka pre školy

STATOČNÝ CÍNOVÝ VOJAČIK

spevohra na motívy rozprávky H.Ch. Andersena

Ide o interaktívny typ divadla, v ktorom zohráva hudba dôležitú úlohu. Neslúži ako doplnková zložka, ale ako ťažisková. Hudobný skladateľ Juraj Hatrík ňou s pedagogickým taktom a umeleckým majstrovskom vyjadruje typológiu postáv a dramatickosť situácií. Vzniká tak nová, pre deti príťažlivá podoba príbehu. Navyše, dostávajú v rámci predstavenia možnosť aktívne sa zapojiť do hry. Učia sa pesničky, hrajú role, spoluvytvárajú príbeh. Participácia detského publika je založená na spoločnom muzicírovaní prostredníctvom spevu, rytmizácie, pohybu. Záverečné teoretické zhrnutie hudobných javov, s ktorými sa v príbehu pracuje, je umiestnené v pracovnom liste pre každého žiaka. Zážitok z hry je tak spojený s poznaním elementárnych hudobných zákonitostí. Predstavenie je určené žiakom mladšieho školského veku.

Autor hudby: prof. Juraj Hatrík

Hudobné naštudovanie: doc. Mgr. Tatiana Pirníková, PhD.

Účinkujú: Mgr.art. Anna Kovaľová, Mgr.art. Petra Čorňáková, Mgr. Dorota Prištiaková

Klavírny sprievod: Tatiana Pirníková

Čas trvania: 60 min

Maximálny počet účastníkov: 60 (klub), 100 (divadlo)

Vstupné: 3 EUR (možnosť platby kultúrnymi poukazmi)

 

TVÁRE HUDBY

Hudobný program je zameraný na poznávanie gestickej stránky hudby. Je určený žiakom 2. stupňa ZŠ. (5. – 9. ročník). Ide o pútavé zoznamovanie sa so základnými výrazových znakmi hudobnej reči. Žiaci sú bezprostredne vťahovaní do dialógu prostredníctvom elementárneho muzicírovania (hra na cudzokrajných nástrojoch), počúvania hudby. Využívané sú hudobné ukážky vybraných skladieb, ktorých úryvky sú interpretované naživo – klavír, spev a zároveň znie reprodukovaná hudba, spojená s premietaním. V programe sú využívané i divadelné postupy.

Čas trvania: 60 min

Maximálny počet účastníkov: 60 (klub), 100 (divadlo)

Vstupné: 3 EUR (možnosť platby kultúrnymi poukazmi)

8. októbra 2018     0 Comments

Cesty k hudbe

cestynatlac-page-001

S radosťou dávame do pozornosti všetkým priateľom a priaznivcom VIOLY, že v najbližších
týždňoch a mesiacoch ponúkneme mnoho podnetov pre rozšírenie Vašich hudobných
obzorov. Prinášame nové CESTY K HUDBE, projekt zložený z cyklických programov, ktoré
budú zamerané na poznávanie hudobnej histórie a interpretačného umenia. Uskutočňujeme ho
vďaka finančnému príspevku Fondu na podporu umenia. Príďte a pozvite svojich priateľov,
blízkych a známych na koncerty súčasnej či históriou preverenej hudby od baroka po 20.
storočie, na moderované večery so súčasnými hudobnými skladateľmi či spomienkové večery
na skladateľské osobnosti hudobnej scény.
Pripravujeme pre Vás:
4 koncerty súčasnej, prevažne experimentálnej hudby v rámci 2. ročníka cyklu Sólo – duo –
trio,
4 moderované večery cyklu O hudbe s jej tvorcami so súčasnými skladateľmi, spojené
s prezentáciou ich tvorby,
2 portréty skladateľských osobností v cykle V retrospektíve
a cyklus ViolaKlasic, ktorý bude tvoriť 8 koncertov poslucháčsky príťažlivej hudby od baroka
po 20. storočie.
Toto všetko od marca až do konca roka!
NEBOJTE SA KLASIKY, dôverujte hudbe, ktorá živo prúdi od človeka k človeku, citlivo sa
dotýka jeho zmyslov a duše.

Prešov nemá filharmóniu ani iný symfonický alebo komorný orchester, nemá ani dom hudby,
s pravidelným koncertným a spoločenským hudobným životom. Je načase to zmeniť!
VIOLA prichádza s ponukou kvalitného umeleckého zážitku. Príďte odvážne poznávať
nepoznané. Struny huslí, violy, violončela, gitary, cimbalu, klavíra budú u nás znieť spolu
s tónmi ďalších nástrojov vďaka novým CESTÁM K HUDBE…

13. februára 2018     0 Comments